Projekty

 

Obecnie proponujemy Państwu projekt ogrodu, w którego skład wchodzą: wizualizacja ogrodu, plan zieleni, projekt małej architektury ogrodu, widoki wybranych miejsc ogrodu, opis projektu ogrodu  i inwentaryzacja zieleni.

 

1. Wizualizacja

 

 

2. Plan zieleni

 Plan nasadzeń oferujemy w wersji papierowej, w wersji Cad w odpowiedniej skali.

plan zieleni do ogrodu

Do projektu zieleni dołączony jest również wykaz wszystkich roślin, przewidzianych w nasadzeniu.

wykaz gatunków roślin do planu ogrodu

 

3. Projekt koncepcyjny małej architektury

 

Na planie przedstawiamy elementy małej architektury, takie jak np. ścieżki spacerowe, ławki, altanki, ogrodowe murki oporowe, obrzeża, lampy oświetlające ogród oraz elementy wodne (oczka wodne, kaskady, poidełka, system nawadniający itp.)

 

4. Widoki na zaprojektowane części ogrodu

wizualizacja ogrodu fot1 wizualizacja ogrodu fot2

5. Opis projektu i inwentaryzacja zieleni

W skład projektu wchodzi również krótki opis koncepcji ogrodu oraz inwentarytzacja zieleni, dzięki której realnie wpisujemy pomysły na nową przestrzeń w interesującą zieleń.

Cena za projekt ogrodu o powierzchni ok.1500 m 2 w/g przedstawionego opisu wyniesie ok.2000 zł z VAT,  jest to kwota orientacyjna, ustalana  indywidualnie na pierwszym spotkaniu.

 Zaprojektujemy i wykonamy dla Ciebie przepiękny ogród

Zapraszamy do kontaktu:

kontakt